Monthly Archives

december 2014

Stylist-SM 2015

Stylist-SM sker i mars månad och platsen är som tidigare år i Nordstan Göteborg.
Först ut är den traditionella deltävlingen, som sker mellan veckorna 7-11 och årets tema är Sagoväsen.
Stylistlärarna ansvarar på varje skola för tävlingen och tar sedan ut 3 finalister som tillsammans går vidare och tävlar som en grupp i stylist-SM

 

Bedömningen sker enligt följande kriterier och centrala innehåll:

Centralt innehåll: HAVHNT03

Produktion med varierade tekniker utifrån material- och kvalitetstänkande.
(Olika tekniker i hår och make up)

Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande.
(Motivera produktval)

Arbetsgångsplanering. I samband med det behandlas material-, tidsåtgång.
(Visa en tydlig planering)

Idéutveckling och skisstekniker samt färgers, formers och proportioners betydelse för resultatets kvalitet.
(Moodboard och eller facechart)

Formgivning och konstruktionsritning med digitala tekniker.
(Kläd och helhetsstyling)

Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare.
(Kunna använda fackspråkliga termer)

Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
(Utvärdera samarbete och din egen insats)

Digitala tekniker för dokumentation av arbetsprocessen och det färdiga resultatet.
(Portfolio)

Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt
(Ergonomi och hygien)

 

Centralt innehåll: HAVHNT04

Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande.
(Motivera produktval)

Produktionsplanering för effektivisering. I samband med det behandlas material-, tids-åtgång
(Visa en tydlig planering)

Skissteknik, ritteknik och konstruktion för vidareutveckling av idéer. Analys av färg, form och proportioner för kvalitetshöjning av resultat.
(Moodboard och eller facechart)

Fackspråk, anpassat efter situation.
(Kunna använda fackspråkliga termer)

Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
(Utvärdera samarbete och sin egen insats)

Digitala tekniker för enkel marknadsföring samt dokumentation av arbetsprocessen och det färdiga resultatet.
(Portfolio)

Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt
(Ergonomi och hygien)

Det som står inom parentesen är förtydligande på det centrala innehållet

 

Allt som allt får ta max 2h